کاربران با شرایط زیر می‌توانند به سطح ۴ ارتقا پیدا کنند:

دارای سند محل سکونت
یک ماه فعالیت و معامله در سطح 3

در صورت ارتقا به سطح ۴ سقف برداشت کاربران از ۲۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت (سطح ۳) به 500 میلیون تومان در ۲۴ ساعت می‌رسد و سایر مسائل تغییری پیدا نمی‌کند و مانند سطح ۳ می‌باشد.

هدف از بارگذاری سند توسط کاربران ضمانت نیست بلکه هدف از بارگذاری سند، احراز محل سکونت می‌باشد.

در صورتی که کاربران سند ندارند می‌توانند از اسناد زیر برای احراز محل سکونت خود استفاده کنند:
اجاره نامه
مبایعه نامه

توجه: در صورتی که سند به‌نام خودتان ندارید، می‌توانید سند به‌نام پدر یا مادر یا همسر خود را بارگذاری کنید. بدیهی است برای اثبات اسناد بعد از بارگذاری در حساب کاربری، از صفحه اول شناسنامه یا صفحه مربوط به ازدواج عکس گرفته و به امور پشتیبانی ارسال کنید.

نحوه ارسال سند

برای ارسال سند وارد حساب کاربری بیت‌پین خود شوید و بر روی ارتقای سطح کلیک کنید.این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!