مقالاتی در مورد: امنیت حساب کاربری

چگونه نحوه دریافت رمز دو مرحله‌ای را تغییر دهم؟

در بیت‌پین از طریق ۳ روش پیامک، ایمیل و گوگل آتنتیکیتور می‌توان نسبت به تعیین رمز دو عاملی اقدام نمود. البته می‌بایست به این نکته توجه داشت که در صورت انتخاب گوگل آتنتیکیتور، کد بازیابی آن در جای مناسبی نگهداری کنید تا در صورت عوض شدن گوشی همراه، بتوانید رمز ورود به بیت‌پین را بازیابی نمایید.

الف در صورتی که به هر علتی دسترسی شما به دریافت رمز ۲ عاملی مقدور نبود و تمایل به تغییر آن داشتید می‌توانید درخواست زیر را به‌صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید و همراه با کارت ملی، یک عکس سلفی بگیرید و به امور پشتیبانی بیت‌پین ارسال کنید.

متن درخواست:

اینجانب ...........با کد ملی .......................... و تاریخ تولد ............................ به‌علت (توضیح مشکل پیش‌آمده) ............ درخواست تغییر شناسایی دوعاملی خود را دارم.

تاریخ، نام و نام خانوادگی و امضا

ب در صورتی که در حساب کاربری خود هستید و خواستار عوض کردن ورود دو مرحله‌ای خود می‌باشید می‌توانید از قسمت امنیت حساب خود اقدام کنید.نکته : بعد از تغییر ورود دو مرحله‌ای، تا ۲۴ ساعت امکان برداشت ریالی و رمزارزی نخواهید داشت.

توجه: زمانی که ورود دومرحله ای را غیرفعال کنید برای ورود به حساب کاربری نیازی به وارد کردن کد دومرحله‌ای ندارید ولی با غیرفعال کردن ورود دومرحله‌ای امکان هرگونه برداشتی وجود ندارد. به‌عبارت دیگر برای برداشت، ورود دومرحله ای باید فعال باشد، بنابراین توصیه می‌کنیم از غیرفعال کردن رمز دو مرحله‌ای خود اجتناب کنید.

به روز شده در: 23/07/2023