مقالاتی در مورد: واریز و برداشت

چرا هنگام واریز، پول از حسابم کسر شد اما به کیف پول نیامد؟

بعضی مواقع پول واریز می‌شود و از حساب کسر می‌شود ولی ناموفق است که به‌دلایل زیر می‌تواند باشد:

شماره کارتی که کاربر پرداخت می‌کند به‌نام کاربر نبوده و در بیت‌پین هم ثبت و تایید نشده باشد.
اختلال در سیستم بانک مرکزی است.
فیلترشکن کاربر روشن است.
اینترنت کاربر کند است.
خطای ۹۹ دریافت می‌کند.

اگر در این مواقع پول از حساب کاربر کاسته شود، مطابق قوانین بانکی حداکثر تا ۷۲ ساعت به حساب کاربر عودت می‌شود. اگر پس از زمان یاد شده به حساب عودت نگردید به امور پشتیبانی مراجعه کند تا وضعیت نهایی پرداختی مشخص شود.

به روز شده در: 23/07/2023