هر رمزارزی با توجه به کارمزد شبکه و هزینه‌های مربوطه‌، دارای یک حداقل مقدار برای برداشت است و با توجه به ارز موردنظر متفاوت است. با مراجعه به صفحه برداشت هر رمزارزی می‌توانید حداقل برداشت آن رمزارز و سایر اطلاعات را مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر می‌توانید این اطلاعات را مشاهده کنید:

صفحه کارمزدها و حداقل برداشت
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!