مقالاتی در مورد: واریز و برداشت

حداقل میزان برداشت رمزارز چقدر است؟

هر رمزارزی با توجه به کارمزد شبکه و هزینه‌های مربوطه‌، دارای یک حداقل مقدار برای برداشت است و با توجه به ارز موردنظر متفاوت است. با مراجعه به صفحه برداشت هر رمزارزی می‌توانید حداقل برداشت آن رمزارز و سایر اطلاعات را مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر می‌توانید این اطلاعات را مشاهده کنید:


صفحه کارمزدها و حداقل برداشت

به روز شده در: 01/08/2022