مقالاتی در مورد: واریز و برداشت

حداقل میزان برداشت رمزارز چقدر است؟

هر رمزارزی با توجه به کارمزد شبکه و هزینه‌های مربوطه‌، دارای یک حداقل مقدار برای برداشت است که این موضوع با توجه به ارز موردنظر و زمان برداشت، می‌تواند متفاوت باشد. با مراجعه به صفحه برداشت هر رمزارز می‌توانید حداقل برداشت آن رمزارز و سایر اطلاعات مربوطه را در هر زمان مشاهده کنید.

همچنین در جدول زیر می‌توانید از کارمزد معاملات، کارمزد برداشت رمزارز و رمان‌بندی برداشت ریالی مطلع شوید:

صفحه کارمزدها و حداقل برداشت

به روز شده در: 19/03/2024