مقالاتی در مورد: کارمزدها و سطوح کاربری

کارمزد معاملات در بیت‌پین چگونه محاسبه می‌شود؟

کارمزد معاملات در پلتفرم بیت‌پین
کارمزد معاملات بر اساس فعالیت کاربران محاسبه می‌شود. منظور از فعالیت، تراکنش و حجم معاملات کاربران در بیت‌پین است.

منظور از حجم معاملات، معاملات ۳۰ روز گذشته است. این حجم برای هر کاربر، رأس ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه هر روز، به‌روزرسانی می‌شود.
کارمزد معاملات از هر دو طرف فروشنده و خریدار کسر می‌شود.
میزان ریالی کارمزد دریافتی در هر معامله، به طرفین معامله نمایش داده می‌شود. البته کارمزد برای هر طرف معامله از دارایی کسب شده در معامله کسر می‌شود.
کارمزد معاملات در بیت‌پین با افزایش میزان معاملات کاهش پیدا می‌کند. به این معنی که معامله بیشتر در بیت‌پین، برای کاربران محترم ارزان‌تر خواهد بود.


به روز شده در: 03/12/2023