مقالاتی در مورد: کارمزدها و سطوح کاربری

کارمزد واریز و برداشت رمزارز در بیت‌پین چگونه است؟

کارمزد واریز و برداشت رمزارزیکارمزد واریز انواع رمزارز به بیت‌پین صفر است.
کارمزد برداشت رمزارز در بیت‌پین بر اساس ۲ معیار کلی محاسبه می‌شود. اولین معیار هزینه‌های نگهداری در کیف پول‌های سخت‌افزاری (برای امنیت بیشتر کاربران) بوده و معیار دوم شبکه رمزارز و شلوغی شبکه رمزارز است.
کارمزد برداشت هر ارزی در صفحه برداشت آن ارز نشان داده شده است. همچنین جدول زیر، حدود کارمزدهای شبکه در رمزارزهای مختلف را نشان می‌دهد.


صفحه کارمزدها و حداقل برداشت

به روز شده در: 01/08/2022