مقالاتی در مورد: کارمزدها و سطوح کاربری

کارمزد واریز و برداشت ریالی چقدر است؟

کارمزد واریز و برداشت ریالیپیرو ابلاغیه بانک مرکزی و شاپرک، درگاه‌های پرداخت اینترنتی از تاریخ ۱۴۰۲.۰۴.۰۴ موظف به دریافت کارمزد هستند. لازم به ذکر است که بیت‌پین، تنها به عنوان یک پذیرنده عمل کرده و هیچ سهمی از این کارمزدها نخواهد داشت:
کارمزد ثابت ۱۲۰ تومان برای مبالغ واریزی کم‌تر از ۶۰۰ هزار تومان
کارمزد ۰.۰۲ درصد از مبلغ واریزی برای مبالغ بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۲۰ میلیون تومان
کارمزد ثابت ۴ هزار تومان برای مبالغ واریزی بالای ۲۰ میلیون تومان

با توجه به تعرفه‌های بانک مرکزی برای انتقال وجه پایا و ساتنا، کارمزد برداشت ریال از کیف پول به‌صورت ۰.۰۲ درصد از مبلغ درخواستی (با سقف ۶۰۰۰ تومان و کف ۲۰۰۰ تومان) به‌ازای هر ۵۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. برای مثال کارمزد برداشت ۸۰۰ هزار تومان برابر ۲۰۰۰ تومان و کارمزد برداشت ۱۱۰ میلیون تومان برابر ۱۴۰۰۰ تومان خواهد بود.

به روز شده در: 20/03/2024