کارمزد واریز و برداشت ریالی

کارمزد واریز ریالی صفر است.
با توجه به تعرفه‌های بانک مرکزی برای انتقال وجه پایا و ساتنا، کارمزد برداشت ریال از کیف پول به‌صورت ۰٬۰۲ درصد از مبلغ درخواستی (با سقف ۶۰۰۰ تومان و کف ۲۰۰۰ تومان) به‌ازای هر ۵۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. برای مثال کارمزد برداشت ۸۰۰ هزار تومان برابر ۲۰۰۰ تومان و کارمزد برداشت ۱۱۰ میلیون تومان برابر ۱۴۰۰۰ تومان خواهد بود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!