مقالاتی در مورد: کارمزدها و سطوح کاربری

محاسبه کارمزد در خرید آسان چگونه است؟

به‌طور کلی سفارشات قسمت خرید آسان بیت‌پین بدون کارمزد مازاد بر معامله پردازش می‌شوند و کارمزدهای این قسمت به‌صورت درصدی محاسبه نخواهد شد؛ به‌جز برخی از زردارزها که قبل از معامله‌ آن‌ها کارمزدشان به اطلاع شما می‌رسد.

برای معامله‌ سایر ارزها، کارمزد به‌صورت اختلاف قیمت خریدوفروش با قیمت بازار محاسبه می‌شود. به این‌ صورت که قیمت خریدوفروش ارزها در قسمت خرید آسان بین ۰.۳ درصد تا ۱ درصد با قیمت ارزها در بازار اختلاف دارد.


خرید آسان چیست؟

به روز شده در: 23/07/2023