مقالاتی در مورد: معاملات و سفارش‌ها

تفاوت سفارش و معامله چیست؟

زمانی که در بخش معامله بیت‌پین قصد خرید یا فروش رمزارزی را داریم، این کار را با ثبت سفارش انجام می‌دهیم. در اینجا با انتخاب یکی از انواع سفارش‌ها، درخواست خود را ثبت می‌کنیم تا رمزارز موردنظر خریداری یا فروخته شود.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، برای انجام شدن سفارش در پلتفرم‌های معاملاتی، باید سفارش مشابهی در جهت عکس سفارش ما وجود داشته باشد. مثلاً اگر می‌خواهیم ۴۰ تتر خریداری کنیم، باید ۴۰ تتر هم برای فروش وجود داشته باشد.

اما معمولاً حجم سفارش‌ها مشابه هم نیست. در اینجا مفهومی تحت عنوان معامله وجود دارد که یعنی مقداری از یک سفارش، با سفارش دیگری تکمیل شده. مثلاً فرض کنید قصد خرید ۴۰ تتر با قیمت ۶۰.۰۰۰ تومان را داریم. در نقطه مقابل، در قیمت ۶۰.۰۰۰ تومان، دو سفارش فروش ۳۰ و ۱۰ تتری وجود دارد. حالا برای تکمیل سفارش ما، ابتدا یک معامله ۳۰ تتری انجام شده و سفارش فروش اول تکمیل می‌شود. سپس معامله ۱۰ تتری تکمیل و کل سفارش ما انجام خواهد شد.

با توجه به مثال فوق، می‌توان این‌طور گفت که یک سفارش، ممکن است طی یک یا چند معامله تکمیل شود. در بخش معامله بیت‌پین، میزان تکمیل یا پر شدن سفارش را می‌توانید از قسمت سفارشات باز مشاهده کنید:مثلاً در تصویر فوق، سفارش خرید تتر با قیمت ۶۰.۰۰۰ تومان اصلاً پر نشده، که نشان می‌دهد در این زمان، هیچ سفارش فروش تتری با این قیمت یا کمتر، وجود ندارد. بدیهی است در صورتی که سفارش فروش با قیمت ۶۰.۰۰۰ تومان ثبت شود، با توجه به حجم آن، معامله انجام شده و همه یا درصدی از این سفارش تکمیل خواهد شد.

لازم به ذکر است که می‌توانیم سفارشی که تکمیل نشده را در هر درصدی که باشد، لغو کنیم. در این صورت، آن بخش از سفارش که انجام شده، در قالب معامله از بخش تاریخچه قابل مشاهده خواهد بود.

به روز شده در: 25/03/2024