مقالاتی در مورد: معاملات و سفارشات

قیمت رمزارزها در بیت‌پین چگونه تعیین می‌شود؟

به‌طور کلی قیمت‌ها در بیت‌پین با توجه به عرضه و تقاضا در خود بازار بیت‌پین تعیین می‌شود. به همین علت ممکن است قیمت‌ در بیت‌پین با سایر پلتفرم‌ها تفاوت جزئی داشته باشد.

قیمت در سایت بیت‌پین به اشکال مختلفی تعیین می‌شود:

قیمت در سفارش خرید یا فروش آساندر خرید یا فروش آسان، بیت‌پین به نمایندگی از کاربران، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین علت قیمتی که در این بخش نمایش داده می‌شود درصدی از قیمت میانگین بازار در لحظه است.

قیمت در بخش معامله بیت‌پیندر قسمت معامله بیت‌پین قیمت هر ارزی که مشاهده می‌کنید در واقع قیمت آخرین معامله‌ انجام شده بین خریداران و فروشندگان است. به بیان دیگر عدد آخرین معامله انجام شده، قیمت همان ارز است.

قیمت در معاملات سفارش فوریدر قسمت سفارش فوری برای اینکه سفارش شما به‌صورت فوری تکمیل گردد، از پایین‌ترین قیمت لیست خریداران و فروشندگان، نسبت به تکمیل سفارش شما اقدام می‌گردد تا زمانی که سفارش به‌صورت ۱۰۰٪ کامل شود. جزئیات معاملات انجام شده بر اساس سفارش شما و قیمت خرید یا فروش هر معامله در تاریخچه معاملات قابل بررسی می‌باشد.

توجه: در سفارشات فوری به‌دلیل اینکه سرعت معاملات بالاتر است و از سفارشات فروش موجود خریداری می‌شود، ممکن است قیمت نهایی خریداری شده با قیمتی که در ابتدا مشاهده می‌کنید متفاوت باشد.

به روز شده در: 23/07/2023