مقالاتی در مورد: معاملات و سفارشات

قیمت رمزارزها در بیت‌پین چگونه تعیین می‌شود؟

به‌طور کلی قیمت‌ها در بیت‌پین با توجه به عرضه و تقاضا در خود بازار بیت‌پین تعیین می‌شود. به همین علت ممکن است قیمت‌ در بیت‌پین با سایر پلتفرم‌ها تفاوت جزئی داشته باشد.

قیمت در سایت بیت‌پین به اشکال مختلفی تعیین می‌شود:

قیمت در معاملات سفارش آساندر معاملات سفارش آسان مانند صرافی‌های معمولی، قیمت خرید آسان بر اساس نسبتی بالاتر از قیمت بازار، و قیمت فروش آسان با نرخی کمتر از قیمت بازار توسط بیت‌پین تعیین می‌گردد. به‌طور معمول به‌دلیل اینکه سفارش ساده و سریع انجام می‌شود ممکن است با قیمت پلتفرم متفاوت باشد.

قیمت در معاملات پلتفرم بیت‌پیندر قسمت پلتفرم بیت‌پین قیمت هر ارزی که مشاهده می‌کنید در واقع قیمت آخرین معامله‌ انجام شده، است. به بیان دیگر عدد آخرین معامله انجام شده، قیمت همان ارز است.

قیمت در معاملات سفارش فوریدر قسمت سفارش فوری برای اینکه سفارش شما به‌صورت فوری تکمیل گردد، از پایین‌ترین قیمت لیست خریداران و فروشندگان، نسبت به تکمیل سفارش شما اقدام می‌گردد تا زمانی که سفارش به‌صورت ۱۰۰٪ کامل شود. جزئیات معاملات انجام شده بر اساس سفارش شما و قیمت خرید یا فروش هر معامله در تاریخچه معاملات قابل بررسی می‌باشد.

توجه: در سفارشات فوری و خرید آسان به‌دلیل اینکه سرعت معاملات بالاتر است و از سفارشات فروش موجود خریداری می‌شود، ممکن است قیمت نهایی خریداری شده با قیمتی که در ابتدا مشاهده می‌کنید متفاوت باشد.

به روز شده در: 01/08/2022

این مقاله مفید بود؟

بازخورد خود را به اشتراک بگذارید

لغو

خیلی ممنون!