مقالاتی در مورد: ثبت‌نام و احراز هویت

چگونه تعهدنامه سطح پیشرفته را ارسال کنم؟

برای ارتقا به سطح کاربری پیشرفته در بیت‌پین نیاز به احراز هویت آنلاین از طریق ارسال ویدیو یا عکس شخصی طبق الگوی ارائه شده در این راهنما است. بدین منظور باید تصویری از چهره‌ خود در حالی که مدارک زیر را در دست گرفته‌اید، ارسال نمایید.

نمونه عکس قابل قبول


عکس باید به‌صورت معمولی بوده و حداقل به‌صورت زیر مشخصات واضح باشد.مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارت است از:

کارت ملی
شناسنامه عکس‌دار
گذرنامه (پاسپورت)
فرم تعهدنامه

نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت۱- کارت ملی


کارت ملی خود را به گونه‌ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.


در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، می‌تواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس‌دار و دارای کد ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.


۲- متن تعهدنامه


فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست‌نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به‌همراه تاریخ و امضا به‌صورت واضح در زیر آن قید شود.

نکته: از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.

اینجانب ..................... به کد ملی ......................... در تاریخ ......................... ضمن تایید قوانین و مقررات استفاده از بیت‌پین، متعهد می‌شوم که مسئولیت کلیه واریز و برداشت‌ها و معاملات با اینجانب بوده و در صورت هرگونه تخلف، مسئولیت مالی، قضایی و حقوقی آن را بر عهده می‌گیرم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

تعهدنامه احراز هویت ویدیویی:

اینجانب ..................... به کد ملی ......................... در تاریخ ......................... کلیه قوانین و مقررات عضویت و استفاده از بیت‌پین را می‌پذیرم.

سایر نکات مهممدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس‌های تار و ناخوانا تایید نمی‌شوند.
تصاویر نباید به‌صورت آینه‌ای یا معکوس باشند.
کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید.
رعایت حجاب اسلامی برای بانوان.

به روز شده در: 26/08/2023