بدون وجود کارت ملی احراز هویت در بیت‌پین امکان ندارد. اگر کارت ملی خود را گم کرده و یا تعویض کرده‌اید می‌توانید از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

شناسنامه عکس‌دار و دارای شماره ملی
رسید درخواست کارت ملی
پاسپورت معتبر

توجه: چنانچه شناسنامه عکس‌دار در اختیار نداشتید، شناسنامه را در دست گرفته به‌همراه چهره خود عکس تهیه کنید و در حساب کاربری آپلود نمایید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!