در صورت نیاز به تغییر تلفن همراه و یا آدرس ایمیل متصل به اکانت می‌بایست فرم زیر را در برگه‌ای بنویسید به همراه کارت ملی یا شناسنامه و با مشخص بودن چهره خود یک عکس سلفی (متن آیینه‌ای نباشد) تهیه کنید و به امور پشتیبانی ارسال نمایید.

فرم درخواست تغییر تلفن

اینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر تلفن همراه از .............................به ......................... را دارم. تاریخ و امضا

فرم درخواست تغییر ایمیل

اینجانب..........................به کدملی ............................... به‌علت.........................درخواست تغییر ایمیل از .............................به ......................... را دارم. تاریخ و امضا

نکته: لطفا فرم موردنظر را به‌صورت دست‌نوشته روی یک کاغذ بنویسید و همراه با کارت ملی، یک عکس سلفی بگیرید و به امور پشتیبانی ارسال کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!