مقالاتی در مورد: ثبت‌نام و احراز هویت

چگونه به سطح کاربری پیشرفته بروم؟

برای ارتقا به سطح کاربری پیشرفته در بیت‌پین، ابتدا باید تصویر کارت ملی خود را با شرایط زیر بارگذاری کنید:

تصویر تار، ناقص یا ناخوانا (به دلیل انعکاس نور) نباشد.
تصویر اسکن شده نباشد.

در صورت نداشتن کارت ملی جدید، می‌توانید از سایر مدارک قابل قبول شامل کارت ملی قدیمی، شناسنامه جدید، شناسنامه قدیمی عکس‌دار (دارای کد ملی) یا گذرنامه (پاسپورت) استفاده کنید.پس از آپلود تصویر کارت ملی، می‌توانید از طریق ارسال تصویر تعهدنامه یا ارسال ویدیو، طبق الگوی ارائه شده در این راهنما، احراز هویت پیشرفته خود را کامل کنید.ارسال تعهدنامه

اگر گزینه ارسال تعهدنامه را انتخاب کنید، باید تصویری از چهره‌ خود در حالی که مدارک زیر را در دست گرفته‌اید، بارگذاری کنید:

مدرک هویتی (کارت ملی یا سایر مدارک قابل قبول)
فرم تعهدنامهنکات مهم جهت تهیه تصویر احراز هویت۱- کیفیت تصویر


تصویر ارسالی باید به‌صورت عادی گرفته شود (آینه‌ای نباشد) و مشخصاتش به شکل واضح دیده شوند.

۲- کارت ملی


کارت ملی (یا سایر مدارک قابل قبول) خود را به گونه‌ای در دست بگیرید که مشخصات آن‌ها کاملا خوانا باشد و هردو دست در تصویر دیده شوند.

۳- متن تعهدنامه


فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست‌نوشته با خودکار روی یک برگه کاغذ بنویسید. توجه کنید که نام کامل به‌همراه تاریخ و امضا به‌صورت واضح در زیر برگه قید شوند.

اینجانب ..................... به کد ملی ......................... در تاریخ ......................... ضمن تایید قوانین و مقررات استفاده از بیت‌پین، متعهد می‌شوم که مسئولیت کلیه واریز و برداشت‌ها و معاملات با اینجانب بوده و در صورت هرگونه تخلف، مسئولیت مالی، قضایی و حقوقی آن را بر عهده می‌گیرم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

نکته: از نوشتن متن با ماژیک خودداری کنید.

گرفتن ویدیودر صورتی که گزینه گرفتن ویدیو را انتخاب کنید، به صفحه مربوطه هدایت می‌شوید که در آنجا متن زیر جهت خواندن به شما نمایش داده خواهد شد:

اینجانب ..................... به کد ملی ......................... در تاریخ ......................... کلیه قوانین و مقررات عضویت و استفاده از بیت‌پین را می‌پذیرم.

در زمان خواندن متن فوق، کافی است چهره شما در کادر ضبط ویدیو قرار داشته باشد.

سایر نکات مهممدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس‌های تار و ناخوانا تایید نمی‌شوند.
تصاویر نباید به‌صورت آینه‌ای یا معکوس ثبت شده باشند.
کارت ملی را روی فرم تعهدنامه نچسبانید.
رعایت حجاب اسلامی برای بانوان الزامی است.

راهنمای ویدئوییبه روز شده در: 26/03/2024