برای ارتقا به سطوح بعدی بیت‌پین باید مراحل زیر طی شود:

بر روی اسم خود و سپس بر روی ارتقای سطح کلیک کنید.پس از اینکه ارتقای سطح کاربری را انتخاب کردید، وارد فرایند ارتقای سطح کاربری می‌شوید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!