مقالاتی در مورد: ثبت‌نام و احراز هویت

چگونه سطح کاربری خود را ارتقا بدهم؟

برای ارتقا به سطوح بعدی بیت‌پین باید مراحل زیر طی شود:

بر روی اسم خود و سپس بر روی ارتقای سطح کلیک کنید.

پس از اینکه ارتقای سطح کاربری را انتخاب کردید، وارد فرایند ارتقای سطح کاربری می‌شوید.

به روز شده در: 25/06/2023